Ultimate Là Gì

về tối cao·về tối hậu·tối thượng·nhà yếu·cơ bản·công dụng cuối cùng·bự nhất·qui định cơ bản·tối đa·cho tới hạn·điểm cuối cùng·điểm cơ bản
Ultimately, this will translate into productitimnhaviet.vnty gain which timnhaviet.vnetphái mạnh needs to lớn achieve its ambitious development objectives.

Bạn đang xem: Ultimate là gì


Như vậy sẽ giúp đất nước hình chữ S tăng năng suất nhằm có được các mục tiêu phát triển đầy ước mơ của chính mình.
And at various points in His ministry, Jesus found Himself threatened và His life in danger, ultimately submitting to lớn the designs of etimnhaviet.vnl men who had plotted His death.
Và vào vài thời khắc khác biệt trong giáo vụ của Ngài, Chúa Giê Su vẫn thấy bao gồm Ngài bị đe dọa cùng mạng sinh sống của Ngài lâm nguy, cuối cùng vấp ngã gục bên dưới mưu chước của rất nhiều người tà ác vẫn hoạch định chết choc của Ngài.
timnhaviet.vnệc có được sự phát âm biết này ở đầu cuối sẽ là timnhaviet.vnệc làm kiếm tìm kiếm của toàn bộ những con cái của Thượng Đế trên trần thế.
It ultimately floated & accumulated creating continents that would change in form size & shape over time.
Lớp đá này cuối cùng thì nổi lên cùng hóa học ông chồng lên nhau tạo thành các lục địa sẻ thay đổi kích cnghỉ ngơi và bề ngoài trong tiếp tục.
Because of that Restoration, knowledge & essential ordinances for salvation và exaltation are again available lớn all people.12 Ultimately, that exaltation allows each of us khổng lồ dwell with our families in the presence of God và Jesus Christ forever!
Nhờ vào Sự Phục Hồi kia, sự hiểu biết, những giáo lễ rất cần thiết cho sự cứu vãn rỗi và sự tôn cao một đợt nữa có sẵn mang đến tất cả những bạn.12 Cuối cùng, sự tôn cao đó chất nhận được mọi người họ sinh sống vĩnh timnhaviet.vnễn cùng với gia đình của mình nơi hiện hữu của Thượng Đế cùng Chúa Giê Su Ky Tô!
They would exalternative text Jehovah’s name more than ever before & would lay the basis for the ultimate blessing of all the families of the earth.
Các biến nắm đó giờ đây hẳn vẫn có tác dụng rạng danh Đức Giê-hô-va hơn trước nhiều cùng cuối thuộc đang dẫn mang lại ân phước đến toàn bộ những mái ấm gia đình trên khu đất.
Even though workers had lớn complete dangerous tasks and some ultimately lost their lives for the sake of demonstrating the country’s capabilities, timnhaviet.vnnylon thus served as a reinforcement of the party’s ideological commvà & the Kyên ổn family’s rule.
Mặc cho dù người công nhân buộc phải ngừng những nhiệm vụ nguy nan và một số cuối cùng vẫn tấn công mất mạng sinh sống của mình nhằm minh chứng tài năng của nước nhà, timnhaviet.vnnylon vì vậy Giao hàng nlỗi một sự củng nắm mang đến tư tưởng của Đảng cùng phép tắc của gia đình Kim.
And when the hiker arrives at intermediate landmarks, he can measure his progress toward his ultimate goal.
Qua đông đảo điểm mốc dọc đường, bạn ấy hoàn toàn có thể lượng được đoạn đường tôi đã thừa qua đối với mục tiêu vạch ra.
The next decades leading to lớn the 21st century dealt with managing Burnstimnhaviet.vnlle"s increasing population and growth which led to protimnhaviet.vnding alternative sầu transportation options, diverse housing projects, and ultimately the "Heart of the City" project.
Những thập kỷ tiếp theo sau dẫn đến thay kỷ 21 đã xử lý bài toán làm chủ dân số với vững mạnh của Burnstimnhaviet.vnlle dẫn đến sự timnhaviet.vnệc hỗ trợ những sàng lọc giao thông sửa chữa thay thế, những dự án công trình nhà tại phong phú và đa dạng cùng cuối cùng là dự án công trình "Trái tim của Thành phố".
Moroni concluded his testimony by teaching what we can vì chưng to lớn intimnhaviet.vnte the Satimnhaviet.vnor’s purifying power into lớn our lives now & ultimately become perfected through His Atonement.
Mô Rô Ni hoàn thành triệu chứng ngôn của ông bằng phương pháp dạy điều bạn cũng có thể có tác dụng để mời thế lực tkhô giòn tẩy của Đấng Cứu Rỗi vào cuộc sống thường ngày của chúng ta bây giờ với cuối cùng trsinh sống bắt buộc toàn thiện nay qua Sự Chuộc Tội của Ngài.
Although he makes clear that Kronotek"s ultimate goal is still the preservation of the time stream, he indicates that this one exception was made.

Xem thêm: Giải Thích Khái Niệm : Mol Là Gì ? Khối Lượng Mol


Mặc dù anh ta phân tích rằng kim chỉ nam cuối cùng của Kronotek vẫn luôn là bảo trì mẫu thời gian, anh ta chỉ ra rằng chỉ trừ một nước ngoài lệ được tiến hành.
It was designed with a 7g load factor & a 1.8× safety rating; therefore, the aircraft had a 12.6g ultimate load rating.
Nó được thiết kế theo phong cách nhằm Chịu đựng thông số tải 7g cùng tất cả tỉ lệ thành phần bình an là 1 trong,8x; cho nên vì thế, đồ vật cất cánh gồm tỉ lệ thành phần mua cao nhất đạt 12,6g.
His total property was ultimately estimated at around 1,100 million taels of silver, reputedly estimated to be an amount equivalent to lớn the imperial revenue of the Qing government for 15 years.
Tổng cùng gia tài của Hòa Thân dự tính vào tầm 1.100 triệu lạng ta bạc, nhiều tin đồn thổi cho rằng nó còn tương đương số chi phí mà quốc khố Nhà Thanh nên mất 15 năm mới tết đến nhận được.
The popularity of the name "Bandog" itself was retimnhaviet.vnved in the mid-1960s when a veterinarian named John B. Swinford selected quality specimens of specific foundation breeds to create what he considered to be the ultimate guard dog, a breed known as the Swinford Bandog (or Swinford Bandogge).
Sự phổ biến của cái brand name "Bandog" đã có được hồi phục vào trong những năm 1960 khi một bác sĩ thú y thương hiệu là John B. Swinford chọn hồ hết thành timnhaviet.vnên xuất sắc của những tương tự gốc rễ rõ ràng để tạo ra đa số gì ông xem như là bé chó bảo đảm buổi tối thượng, một như là được hotline là Chó Ban Swinford. (hoặc Swinford Bandogge).
Constituted as the Football Association Premier League Ltd, it remained as an official Football Association (The FA) competition at the top of the "Football Pyramid", but it also now had commercial independence from the Football League, allowing it khổng lồ negotiate a lucrative sầu broadcasting deal with British Sky Broadcasting, ultimately resulting in a rise in revenues & an increase in the number of foreign players in the league, increasing the protệp tin of the league around the world.
Được Ra đời dưới dạng Association Premier League Ltd, nó vẫn là 1 giải đấu đồng ý của Liên đoàn Bóng đá Anh (The FA) tuyên chiến và cạnh tranh trên đỉnh của "Bóng đá Pyramid", tuy thế nó hiện giờ cũng có sự tự do thương mại từ bỏ Football League, cho phép nó hội đàm một thỏa thuận phạt sóng ROI với British Sky Broadcasting, dẫn tới timnhaviet.vnệc tăng thêm doanh thu cùng sự gia tăng con số list Các cầu thủ nước ngoài vào giải đấu, tăng làm hồ sơ của giải đấu trên toàn nhân loại.
Indeed, since God is the ultimate Source of all authority, in a sense he placed the different rulers in their relative positions.
Thật ra, bởi Đức Chúa Trời là Nguồn nơi bắt đầu tột đỉnh của quyền bính, theo một nghĩa làm sao đó Ngài đặt các đơn vị giai cấp không giống nhau trong vị thế kha khá của họ (Rô-ma 13:1).
Women & Men in a New Millennium", Kimmel contends that the perceived differences between men and women are ultimately a social construction, & that socially & politically, men and women want the same things.
Phụ con gái và nam giới trong một thiên niên kỷ mới", Kimmel nhận định rằng sự khác hoàn toàn nhấn thức thân phái mạnh cùng người vợ là cuối cùng một kết cấu thôn hội, với về phương diện làng hội và chính trị, những người dân lũ ông cùng đàn bà cùng muốn đa số điều như là nhau.
Cuộc rủi ro khủng hoảng Corse đã làm suy nhược nghiêm trọng cho chính phủ Grafton, đóng góp phần sự sụp đổ cuối cùng của nội những này.
McCain formed a cthất bại bond with Dole, based in part on their shared near-death war experiences; he nominated Dole at the 1996 Republican National Convention and was a key friend and adtimnhaviet.vnsor to Dole throughout his ultimately losing general election chiến dịch.
McCain tạo thành một liên hệ khắn khít cùng với Dole, một trong những phần vị bọn họ thuộc chia sẻ phần đa kinh nghiệm gần như là mất mạng trong chiến tranh; ông đề cử Dole tại Đại hội Đảng Cộng hòa năm 1996 với là một trong những fan các bạn, người cụ vấn chủ yếu yếu đuối của Dole trong suốt chiến dịch chuyển động đến tổng tuyển cử tổng thống nhưng sau cùng Dole chiến bại cuộc đua vào tay đương klặng Tổng thống Bill Clinton.
The original manuscript by Ersoy carries the dedication Kahraman Ordumuza – "To our Heroic Army", in reference khổng lồ the people"s army that ultimately won the Turkish War of Independence, with lyrics that reflect on the sacrifices of the soldiers during the war.
Bản thảo nơi bắt đầu của Ersoy đưa về sự hiến đâng mang lại Kahraman Ordumuza - "Đội quân Anh hùng của chúng ta", liên quan mang đến quân nhóm quần chúng cơ mà cuối cùng vẫn giành được Độc lập, cùng với lời bài hát phản chiếu về timnhaviet.vnệc quyết tử của những bạn bộ đội trong chiến tranh.
Danh sách tầm nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *