Unit 4 lớp 11 language focus

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học tập bao hàm câu trả lời với bảng ma trận đề thi cụ thể giúp các bạn chuẩn bị xuất sắc cho kì thi cuối học kì 2 tới đây nói bình thường cùng ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tư liệu cho những thầy cô Khi ra đề thi học kì 2 cho những em học viên. Mời những em học viên cùng những thầy cô tham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề khám nghiệm cuối học kì 2 vnạp năng lượng 8 tất cả đáp án


Giải Unit 4 Lớp 11: Language Focus - Volunteer Work tốt độc nhất vô nhị
*
Sở đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học tập bao gồm đáp án cùng bảng ma trận đề thi cụ thể góp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học tập kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm soát cuối học kì 2 môn Ngữ Vnạp năng lượng lớp 8 nói riêng. Đồng thời đó cũng là tài liệu cho những thầy cô lúc ra đề thi học kì 2 cho những em học sinh. Mời các em học sinh cùng những thầy cô xem thêm cụ thể. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn uống 8 gồm câu trả lời

Chúng tôi xin giới thiệu Bài soạn Tiếng anh 11: Unit 4 Language Focus, tài liệu giúp các em học sinc chuẩn bị tốt, sẵn sàng bước vào bài học mới với khả năng tiếp thu cao hơn. Lời giải chi tiết mời các em học sinc và thầy cô tsay đắm khảo dưới đây:

Soạn Tiếng anh 11: Unit 4 Language Focus đầy đủ nhất:

1. Unit 4: Language Focus

Pronunciation: / w / - / j /

Grammar:

Gerund & present participle

Perfect gerund và perfect participle

Tạm dịch: 

- Phát âm: /w/ - /j/ 

- Ngữ pháp: 

+ V-ing và hiện tại phân từ

+ danh động từ hoàn thành và phân từ hoàn thành

1.1. Pronunciation

Listen and repeat:

(Nghe và lặp lại)

Practise reading aloud these sentences.

You watching: Unit 4 lớp 11 language focus

(Thực hành đọc lớn những câu sau)

1. We went for a walk in the woods near the railway.

2. We wore warm clothes and walked quickly to lớn keep warm.

3. At about twelve sầu, we had veal sandwiches and sweet trắng wine, & we watched TV.

4. Excuse me. Did you use to live in York?

5. Did you use khổng lồ be a tutor at the University?

6. I read about Hugh in the newspaper yesterday.

Tạm dịch: 

1. Chúng tôi đi bộ trong khu vực rừng gần đường rây tàu hỏa. 

2. Chúng tôi mặc quần áo ấm và đi nkhô giòn để giữ ấm. 

3. Lúc khoảng 12 giờ, chúng tôi ăn bánh sandwich thịt bê và rượu trắng ngọt, và chúng tôi xem TV. 

4. Xin lỗi. Bạn đã từng sống ở York à?

5. Bạn đã từng là gia sư khi học đại học à?

6. Tôi đọc về Hugh trên báo hôm qua. 

1.2. Grammar:

Exercise 1. Complete each of the following sentences with an appropriate gerund of the verbs from the box.

(Hoàn thành mỗi câu sau với một danh động từ thích hợp của các động từ trong khung.)

spover             behave                wait               park

start                bover                    meet               listen

E.g: He found that parking was difficult in that thành phố.

1. I have no objection khổng lồ _____ to lớn your story again.

2. cảm biến your toes without _____ your knees!

3. You should be ashamed of yourself for _____ so badly.

4. I am looking forward khổng lồ _____ you.

5. You can't prsự kiện him from _____ his own money.

6. Would you mind _____ for a moment?

7. In spite of _____ late, we arrived in time.

Hướng dẫn giải:

1. listening    2. bending          3. behaving    4. meeting          5. spending    6. waiting    7. starting

Tạm dịch: 

Ví dụ: Tôi cảm thấy ở thành phố này đỗ xe thật khó khăn. 

1. Tôi không phản đối việc nghe lại câu chuyện của bạn. 

2. Hãy chạm vào đầu ngón chân mà không khụy gối!

3. Bạn nên tự cảm thấy xấu hổ lúc hành xử tệ như vậy. 

4. Tôi mong mỏi chờ gặp bạn.

5. Bạn không thể ngăn cản anh ấy tiêu tiền của chính mình. 

6. Bạn có phiền chờ tôi một chút không?

7. Mặc dù bắt đầu muộn, nhưng chúng tôi đến kịp lúc. 

Exercise 2. Complete each of the following sentences with an appropriate present participle of the verbs from the box.

(Hoàn thành mỗi câu sau với một hiện tại phân từ thích hợp của các động từ vào form.)

Lie                       modernize                        shop

pass                     prepare                             rise

try                         read                                  bum     

E.g: I saw him…………..my house.

⟹ I saw hyên ổn passing my house.

1. She smelt something _____ and saw smoke _____.

2. If she catches you _____ her diary, she’ll be furious.

3. They found a tree _____ across the road.

4. I’m going _____ this afternoon.

See more: Download Ultra Iso Templates, Top 5 Phần Mềm Đọc File Iso Tốt Nhất 2021

5. He doesn't spend much time _____ his lessons.

6. They wasted the whole afternoon _____ khổng lồ repair the xe đạp.

7. They spkết thúc a lot of money _____ the house.

Hướng dẫn giải:

1. burning - rising               2. reading                3. lying

4. shopping                         5. preparing              

6. trying                               7. modernizing

Tạm dịch: 

Ví dụ: Tôi nhìn thấy anh ấy đi ngang qua nhà tôi. 

1. Tôi ngửi thấy cái gì đó đang cháy và thấy khói bay lên. 

2. Nếu cô ấy bắt gặp bạn đang đọc nhật ký của cô ấy, cô ấy sẽ rất tức giận. 

3. Họ thấy một cái cây nằm chắn ngang đường. 

4. Chiều ni tôi định đi thiết lập sắm. 

5. Anh ấy không dành nhiều thời gian chuẩn bị cho bài học. 

6. Họ lãng phí cả buổi chiều cố gắng sửa xe đạp. 

7. Họ dành nhiều tiền sửa sang lại ngôi nhà. 

Exercise 3. Put the verbs in brackets inlớn the perfect gerund or perfect participle.

(Chia động từ vào ngoặc ở dạng danh động từ hoàn thành hoặc phân từ hoàn thành.)

e.g: He was accused of……………(desert) his ship two months ago.

⟹ He was accused of having deserted his ship two months ago.

1. I object lớn him_______ (make) private calls on the office phone.

2. ______(be) his own boss for such a long time, he found it hard to accept orders from another.

3. They denied_______ (be) there.

4._______ (tie) one over of the rope to his bed, he threw the other end out of the window.

5._______ (read) the instruction, he snatched up the fire extinguisher.

6. The children admitted_______ (take) the money.

Hướng dẫn giải:

1. I object to lớn hyên ổn having made private calls on the office phone.

2. Having been  his own trùm for such a long time, he found it hard to accept orders from another.

3. They denied having been there.

4. Having tied one kết thúc of the rope to lớn his bed, he threw the other over out of the window.

5. Having read the instruction, he snatched up the fire extinguisher.

6. The children admitted having taken the money.

See more: Hướng Dẫn Sử Dụng Sketchup 2018 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao, Sketchup 2018

Tạm dịch: 

Ví dụ: Anh ấy bị buộc tội bỏ rơi nhỏ tàu cách đây 2 tháng. 

1. Tôi phản đối việc anh ấy dùng điện thoại văn phòng vào mục đích cá nhân. 

2. Đã tự làm chủ suốt một thời gian dài, anh ấy cảm thấy thật khó để chấp nhận lời ra lệnh từ người khác. 

3. Họ phủ nhận việc đã ở đây. 

4. Đã cột một đầu dây thừng vào chân giường, anh ấy ném đầu dây thừng còn lại qua cửa sổ.

5. Đã đọc kết thúc hướng dẫn, anh ấy lấy nhanh khô bình chữa cháy. 

6. Bọn trẻ thừa nhận việc đã lấy tiền. 

2. File tải miễn phí giải bài tập (BT) Tiếng anh 11: Unit 4 language focus:

Lời giải Unit 4: Language Focus Tiếng anh 11 chi tiết file DOC

Lời giải Unit 4: Language Focus Tiếng anh 11 bỏ ra tiết tệp tin PDF

Chúc các em học sinc ôn luyện hiệu quả!