What Is The Meaning Of


 

Since 23 August 2017, parts of Haryamãng cầu, Punjab & Chandigarh had been under a security lockdown as 200,000 supporters of Ram Rahlặng amassed in Panchkula ahead of the verdict.

You watching: What Is The Meaning OfKể từ thời điểm ngày 23 tháng 8 năm 2017, các phần tử của Haryana, Punjab với Chandigarh đã biết thành khóa bình yên nlỗi 200.000 fan ủng hộ của Singh được tích trữ nghỉ ngơi Panchkula trước phán quyết.

The Sessions Court verdict that a man accused of two counts of statutory rape of a 14-year-old girl from Petra Jaya in the Malaysian part of Borneo in October năm ngoái, would escape punishment because he claimed to have married his victim, was overruled by the High Court in Sabah and Sarawak in August năm nhâm thìn after large-scale protests argued this would phối a dangerous precedent for child rapists to escape punishment.

Tòa án hình sự địa phương xử một fan bầy ông bị kết tội tội danh 2 lần ức hiếp dâm ttốt thanh niên là một trong cô gái 14 tuổi từ Petra Jaya nghỉ ngơi Malaysia ở trong Borneo trong tháng 10 năm 2015 thoát khỏi hình pphân tử vày anh ta tuyên ổn ba vẫn kết giao với nạn nhân của bản thân Phán án này đã trở nên Tòa án Tối cao sinh hoạt Sabah và Sarawak bác bỏ vứt trong tháng 8 năm năm 2016 sau khi các cuộc biểu tình quy mô bự lập luận rằng, đây sẽ là một trong thông lệ nguy hiểm mang đến phần đa kẻ hiếp dâm trẻ nhỏ trốn tách hình pphân tử.
Elizabeth, as she had wished, concluded the inquiry with a verdict that nothing was proven, either against the confederate lords or Mary.

Elizabeth, quả thật mong muốn đợi của bà, đã tổng sệt lại cuộc khảo sát với một phán quyết là không tồn tại bất kể điều gì được chứng tỏ, không được bằng chứng ngăn chặn lại những lãnh chúa liên minc tuyệt Mary.
As soon as they learned that the court had upheld the verdict, Nguyen Ngoc Nhu Quynh’s mother, Nguyen Thi Tuyet Lan, & rights activists staged a prochạy thử outside the court, shouting “Mother Mushroom is innocent,” “My daughter is innocent,” “To defover the environment is not a crime,” “Down with the unjust trial,” & “ oppose a trial that silenced justice seekers.”

Ngay sau thời điểm nghe kết trái tòa xử y án, bà bầu của Nguyễn Ngọc Nlỗi Quỳnh, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, và một số trong những nhà vận động nhân quyền vẫn biểu tình phản bội đối ngay ngoại trừ tòa án, hô slogan “Mẹ Nnóng vô tội”; “Con tôi vô tội”; “Bảo vệ môi trường là không có tội”; “Đả hòn đảo phiên tòa bất công”; với “Phản đối phiên tòa xét xử bịt miệng những người đòi công lý.”

In January 1990, the Chitía District Court ordered the towers dismantled without compensation lớn the Union; the Supreme Court of nhật bản upheld this verdict as constitutional in 1993.
Tháng 1 năm 1990, Tòa án quận Chicha đã chỉ thị toá dỡ hai tháp thxay này mà lại không bồi hoàn đến Liên hiệp; Tòa án Tối cao nước Nhật đã ưng ý phán quyết này là đúng theo hiến năm 1993.

This version has a runway walk in front of the judges, each contestant faces her verdict individually without any particular order, and its contestants travel to more than one international destination in one season.
Phiên bạn dạng này còn có sàn diễn thời trang trước phương diện các giám khảo, mỗi thí sinh phải đương đầu cùng với biện pháp nhận xét riêng của chính bản thân mình nhưng mà không tồn tại lệnh ví dụ như thế nào, với thí sinh của chính mình đi mang lại nhiều hơn một điểm đến quốc tế vào một mùa.

See more: Tendency Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải ThíchI was sitting here watching them the morning after the verdict, and all the day they were having a các buổi party, they celebrated, all of South Central, all the churches.
Tôi ngồi phía trên xem chúng ta vào buổi sáng sớm sau buổi tuim án cùng nguim cả ngày bọn họ tất cả tiệc, bọn họ ăn uống mừng, cả Nam trung bộ, những nhà thờ.
In the 1976 documentary Hollywood On Trial, Trumbo said "As far as I was concerned, it was a completely just verdict.

Trong tập phim tài liệu năm 1976 Hollywood On Trial, Trumbo bảo rằng "Theo nhỏng tôi quan tâm, kia là 1 phiên bản án trọn vẹn xứng danh.
The king was chief administrator, chief legislator, and chief judge, with all laws, orders, verdict và punishments theoretically originating from his person.

Nhà vua là tín đồ thống trị chính, là thượng nghị sĩ, cùng là thđộ ẩm phán, cùng với tất cả các cơ chế, lệnh, phán quyết và hình phạt về phương diện định hướng có nguồn gốc từ fan đó.
But the Heavenly verdict is still not final because there is still an additional hope that until Sukkot concludes God will deliver a final, merciful judgment, hence the use of "gmar" ("end") that is "tov" ("good").

Nhưng phiên bản án bên trên thiên đình vẫn không hẳn là bạn dạng án ở đầu cuối vị vẫn còn thêm một hi vọng du di nữa cho tới Lúc vào ngày lễ hội lều tạm kết luận rằng Đức Thiên Chúa Trời đã giới thiệu một quyết định sau cùng, sự phán xét đầy lòng từ bỏ bi, cho nên thừa nhận rất mạnh vào từ bỏ "gmar" ("kết thúc") và chính là "tov" ("tốt").

▪ A verdict of guilty without at least one judge arguing for the accused was invalid; a unanimous verdict of guilty was considered “indicative sầu of a conspiracy”

▪ Một bạn dạng án kết tội đã vô giá trị giả dụ không tồn tại ít nhất một quan tòa gượng nhẹ đến bị cáo. Trường đúng theo tất cả quan tòa rất nhiều xử bị cáo có tội thì được xem như là “gồm dấu hiệu móc ngoặc với nhau”.

See more: Thoái Hoá Khớp ( Osteoarthritis Là Gì ? Viêm Xương Khớp (Osteoarthritis)


Early in 1991, the 1957 court verdict was overturned because of the laông xã of evidence that a crime had been committed.

Vào đầu xuân năm mới 1991, bản án tòa phán quyết năm 1957 bị diệt bỏ vì không tồn tại dẫn chứng về tội bị cáo buộc.