Visible là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


You watching: Visible là gì

*
*
*

visible
*

visible /"vizəbl/ tính từ thấy được, hoàn toàn có thể phát hiện ra đượcvisible khổng lồ naked eye: thấy được bằng đôi mắt nai lưng (không buộc phải kính hiển vi...)to lớn become visible: xuất hiện rõ ràng, rõ rệtwithout visible cause: không tồn tại nguyên ổn nhân rõ rệt chuẩn bị tiếp kháchis the visible?: bà ta tất cả sẵn sàng chuẩn bị tiếp khách hàng không?
khả kiếnvisible light spectrum: quang đãng phổ khả kiếnvisible radiation: tia bức xạ khả kiếnchú ý thấyvisible arc: cung bắt gặp đượcvisible condensation: ngưng tụ được nhìn thấyvisible crack: vệt nứt nhìn thấy đượcvisible face: phương diện quan sát thấyvisible laser lines: con đường Laser chú ý thấyvisible light: ánh nắng quan sát thấyvisible light spectrum: phổ tia nắng quan sát thấyvisible page: trang chú ý thấyvisible region: miền nhìn thấyvisible spectrum: phổ nhìn thấyvisible transition line: đường nối tiếp quan sát thấyvisible transition line: mặt đường rẽ nhìn thấyvisible transition line: đường thừa ngang nhìn thấynhận thấy đượcvisible arc: cung nhận thấy đượcvisible crack: dấu nứt nhìn thấy đượcLĩnh vực: toán & tinhoàn toàn có thể thấy đượchighly visible clothingtrang phục nhìn vô cùng rõselect visible cellslựa chọn ô hiện rõvisible check boxvỏ hộp kiểm soát và điều hành khả thịvisible horizonchân ttránh biểu kiếnvisible horizoncon đường chân trời biểu kiếnvisible lineđường thấy đượcvisible noisenhiễu hìnhvisible radiationsự bức xạ thấy đượcvisible radiationtia mắt nhìn đượcvisible region of radiationmiền phản xạ trông thấy đượcvisible signalbiểu lộ thấy đượcvisible spectrumphổ thấy đượccó thể thấy đượcsản phẩm & hàng hóa hữu hình (mậu dịch xuất nhập khẩu)hiển nhiênthirty-day visible supply: mối cung cấp thuộc rõ ràng trong tầm 30 ngàyhữu hìnhvisible balance: cán cân mậu dịch hữu hìnhvisible balance: cán cân nặng hữu hìnhvisible exports: xuất khẩu hữu hìnhvisible exports và imports: xuất nhập khẩu hữu hìnhvisible imports: nhập khẩu hữu hìnhvisible imports: hàng nhập hữu hìnhvisible means: tài sản hữu hìnhvisible reserve: dự trữ hữu hìnhvisible reserves: dự trữ hữu hìnhvisible trade: mậu dịch hữu hìnhmậu dịch hữu hình (sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu)rõ ràngthirty-day visible supplyđáp ứng rõ rệtvisible cardthẻ hiện tại diệnvisible exportxuất khẩu vô hình
*See more: Bảng Cân Đối Kế Toán Là Gì ? Các Chỉ Tiêu Phân Tích Các Chỉ Tiêu Phân Tích

*

*

visible

Từ điển Collocation

visible adj.

VERBS be | become | remain, stay The scars remained visible all her life. | leave sth, make sth We cut the trees down to lớn make the lake visible from the house.

ADV. all too, clearly, easily, highly, obviously, particularly, plainly, readily, very His relief was all too visible. The election poster was clearly visible from the street. Italy has a highly visible environmental movement. | fully, quite The sea was now out, leaving the wreông xã fully visible. Ellie"s quite visible embarrassment | just The mountains were just visible, dusky & blaông xã. | barely, hardly, scarcely The low, flat boats were barely visible. | almost | half, partially She stood, half visible in the dlặng light. | dimly, faintly A figure was dimly visible in the evening gloom. | externally | immediately Women are advised to lớn wait where they are not immediately visible lớn approaching traffic. | still | no longer

PREP.. khổng lồ Its contents were visible lớn all of them.

PHRASES visible lớn the naked eye tiny spiders that are hardly visible to lớn the naked eye

Từ điển WordNet
See more: Province Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Trong Tiếng Anh, Province Là Gì

English Synonym & Antonym Dictionary

syn.: apparent clear evident exposed manifest noticeable obvious open perceptible plainant.: invisible